Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Aby leczenie kanałowe mogło być wykonane w sposób profesjonalny i odniosło oczekiwane rezultaty, musi być wykonane za pomocą specjalistycznego sprzętu. W gabinecie stomatologicznym Dental tego typu leczenie wykonywane jest przy użyciu mikroskopu endodontycznego, który pozwala dokładnie odtworzyć precyzyjną wizualizację pola leczenia. Dzięki temu widoczne są wszystkie niewykrywalne, bez użycia tego typu urządzenia, struktury zębowe oraz ujścia kanałowe. Można w ten sposób dokładnie przeprowadzić leczenie endodontyczne oraz kontrolować jego etapy.

S02_03_wwwLeczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu jest szczególnie wskazane w przypadkach, gdy z powodu budowy anatomicznej zębów utrudnione jest znalezienie kanałów lub jeżeli są one wąskie czy zrośnięte. Mikroskop endodontyczny jest także niezbędny w przypadkach, gdy konieczne jest wydobycie starego wkładu z kanału zębowego lub złamanego narzędzia.

 

Rejestracja
online