Rejestracja on-line

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Aby leczenie kanałowe mogło być wykonane w sposób profesjonalny i odniosło oczekiwane rezultaty, musi być przeprowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu. W gabinecie stomatologicznym Dental tego typu leczenie wykonywane jest przy użyciu mikroskopu endodontycznego, który pozwala dokładnie odtworzyć precyzyjną wizualizację pola zabiegowego, powiększając obraz jamy zęba nawet do kilkudziesięciu razy. Dzięki temu widoczne są wszystkie niewykrywalne, bez użycia tego typu urządzenia, struktury zębowe oraz ujścia kanałowe. Można w ten sposób dokładnie przeprowadzić leczenie endodontyczne oraz kontrolować jego etapy.

S02_03_wwwLeczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu jest szczególnie wskazane w przypadkach, gdy z powodu budowy anatomicznej zębów utrudnione jest znalezienie kanałów lub jeżeli są one wąskie czy zrośnięte. Mikroskop endodontyczny jest także pomocny w przypadkach, gdy konieczne jest wydobycie twardego materiału z kanału korzeniowego lub złamanego narzędzia.