Rejestracja on-line

System płynnej gutaperki

Nasze gabinety wyposażone są w systemy wypełniania płynną gutaperką, dzięki którym uzyskać można szczelne i szybkie wypełnienie kanałów korzeniowych.