Rejestracja on-line

Korony

Stałe uzupełnienia protetyczne stosowane w stomatologii nazywane są koronami. Tego typu uzupełnienia stosuje się w przypadkach, gdy ząb jest znacznie uszkodzony i tradycyjne uzupełnienie kompozytowe nie jest w stanie skutecznie uzupełnić powstałych ubytków. Leczenie oparte na tej metodzie odtwarza górną – widoczną – powierzchnię zęba przy użyciu koron porcelanowych. Natomiast w przypadku leczenia implantologicznego porcelanowe korony zastępują naturalną koronę zęba, podczas gdy funkcję korzenia spełnia wszczepiony implant.

Wskazania

Istnieje kilka najważniejszych wskazań do zastosowania leczenia polegającego na wstawieniu stałych uzupełnień protetycznych. Powinno się skorzystać z tej metody, gdy w naturalnej koronie zęba występują znaczne ubytki, które spowodowane zostały próchnicą lub urazami mechanicznymi. Kolejnym powodem jest ścieranie się zębów, które postępuje wraz z wiekiem pacjenta, a jego skutkami są utrata elastyczności skóry oraz zmiany w owalu twarzy, wiążące się także z widoczną zmianą rysów twarzy.

Warto zdecydować się na zastosowanie koron, gdy estetyka zębów nie jest wystarczająco zadowalająca, ponieważ stałe uzupełnienia protetyczne mogą zastąpić trwale odbarwione lub zniekształcone zęby. Porcelanowe korony są także uzupełnieniami koron naturalnych w leczeniu implantologicznym.

Etapy leczenia

Leczenie protetyczne z zastosowaniem koron przebiega według ustalonego schematu, podzielonego na poszczególne etapy. Podczas pierwszej wizyty ząb poddany leczeniu zostaje zeszlifowany przez stomatologa, aby jego rozmiar zdecydowanie się zmniejszył. Jest to działanie konieczne dla dalszych czynności, ponieważ w ten sposób tworzony jest filar, do którego przytwierdzona zostanie korona. Jeżeli ząb pacjenta jest w znacznym zakresie uszkodzony, stomatolog stosuje wkład koronowo-korzeniowy, który zespolony jest z korzeniem i ma na celu wzmocnienie podstawy dla wstawianej korony.

Kolejnym etapem leczenia jest pobranie przez stomatologa wycisku oszlifowanego zęba, na którym osadzona zostanie korona, a także pobranie wycisków zębów sąsiadujących oraz przeciwstawnych. Następnie wyciski odsyłane są do pracowni protetycznej, w której wykonana zostanie właściwa korona. Aby pacjent nie odczuwał dyskomfortu związanego z oczekiwaniem na gotową koronę, na jej miejsce założona zostaje korona tymczasowa. Podczas drugiej wizyty stomatolog zdejmuje tymczasową koronę, a po upewnieniu się, że właściwa korona spełnia wszelkie wymagania związane z kształtem i kolorem oszlifowanego filaru oraz sąsiadujących i przeciwstawnych zębów przytwierdza ją do zęba pacjenta za pomocą specjalnego cementu.